قوانین و مقررات سایتانتقاد،پیشنهاد،شکایت
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش


بازه قيمت :
~   تومان

  

کتاب قدرت خلاقیت در حل مسائل

كد كالا: 8006
قیمت: 8,500 تومان

نوشته : منوچهر کیانی،ناشر : مرندیز،بررسی طوفان فکر و سایر تکنیک های حل مساله و توضیح مفصل درباره ی انواع هوش

امتياز اين محصول
0 امتياز
موجود نيست

کتاب قدرت خلاقیت در حل مسائل
طوفان فکر و سایر تکنیک ها

 نوشته : منوچهر کیانی

 ناشر : مرندیز
 ترجمه : -
 شابک : 978-964-9921-86-0
 تعداد صفحات : 196
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ :  اول- 1393
 لیتوگرافی : -

قیمت پشت جلد : 8500 تومان

  درباره کتاب :
کتاب قدرت خلاقیت درحل مسائل،طوفان فکر و سایرتکنیکها،دربرگیرنده مباحث مهمی است که باعث افزایش دانش خوانندگان خواهد شد. در این کتاب برای اولین بار انواع هوش ها مورد بررسی قرار گرفته است و به تفصیل بیان شده که انسان ها فقط دارای یک هوش (IQ) نیستند بلکه  می توانند هوش های گوناگونی داشته باشند.
علاوه بر توضیح هوش های گوناگون ، هوش اجتماعی (EQ)نیزمورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های این هوش برای خوانندگان بیان شده است. در این مبحث همچنین علل تفاوت در هوش ها و چگونگی افزایش آن شرح داده شده است. اینکه آیا هوش و وراثت رابطه دارند و یا اینکه نژادی از نظر هوش بر دیگری ارجحیت دارد ، طبق آخرین مطالعات و بررسی ها توسط مولف کتاب تشریح شده است.
بخشی از کتاب در ارتباط با طوفان فکر و سایر تکنیک ها حل مساله می باشد. جلسات طوفان فکر که امروزه در اکثر شرکت ها و سازمان ها و ادارات کشورهای پیشرفته برگزار می شود و مسائل و مشکلات پدید آمده از طریق آن حل می شود ، در شرک ها و سازمان های کشور ما ناشناخته است ... این کتاب دارای کاربردهای زیادی است و خواندن آن به همه ی کسانی که مایلند به دانش خود بیفزایند و مسائل خود را در سازمان یا حتی خانواده خود حل نمایند ، توصیه می شود. 


  فهرست مطالب :

مقدمه
بخش اول - تفکر و خلاقیت
فصل اول : فرایند تفکر و نحوه ی عملکرد مغز
1. تعریف تفکر و اندیشیدن
2. نحوه ی عملکرد مغز

فصل دوم : انواع تفکر
1. تفکر تحلیلی
2. تفکر خلاق
الف - تفکر خلاق تصادفی
ب - تفکر خلاق آگاهانه
3. تفکر جانبی
4. تفکر موازی و تفکر سنتی \"انتقادی\"
5.  تفکر مثبت و تفکر منفی


فصل سوم : خلاقیت
1.  تعریف خلاقیت
2.  تئوری های خلاقیت
3.تفاوت بین خلاقیت و نوآوری
4. هوش و نبوغ و رابطه ی آنها با خلاقیت
5. اهمیت هوش عاطفی یا اجتماعی (EQ)
6. رابطه ی هوش با جنون
7. رابطه ی هوش با وراثت ، نژاد و محیط زیست

بخش دوم - طوفان فکر ، قوانین و نحوه ی برگزاری آن
فصل اول : تعریف طوفان فکر و تاریخچه ی آن
1.  تعریف طوفان فکر
2. تاریخچه ی طوفان فکر
3. شرح حال اسبورن ، ابداع کننده ی طوفان فکر

فصل دوم : اختلاف جلسه طوفان فکر با اتاق فکر
1.  تعریف اتاق فکر
2. تاریخچه ی پیدایش اتاق فکر
3. اتاق های فکر در آمریکا
4. اتاق های فکر در کشورهای اروپایی
5. اتاق های فکر در روسیه و چین
6. اتاق فکر در ایران
7. اختلاف اتاق فکر با جلسات مشاوره و نظر خواهی

فصل سوم : قوانین پایه ای طوفان فکر و شرایط ایجاد یک محیط خلاق
1. قوانین پایه ای طوفان فکر
2. شرایط ایجاد یک محیط خلاق

فصل چهارم : شرایط شرکت کنندگان و ویژگی های اداره کننده جلسات طوفان فکر
1.  شرایط و  تعداد شرکت کنندگان
2.  ویژگی های اداره کننده

فصل پنجم : فرایند برگزاری جلسات طوفان فکر
1.  افتتاح جلسه و بیان مساله
2. ترسیم نمودار ایشی کاوا
3. شروع طوفان فکر

فصل ششم : ارزیابی ایده ها و نظرات و تجزیه و تحلیل آن ها
1. تنظیم و دسته بندی ایده ها
2. تعیین ضرایب برای ایده ها و محاسبه ی میانگین ها
3. تجزیه و تحلیل ارقام و داده ها
4. کاربرد قانون پارتو

فصل هفتم : شرح مراحل اجرای طوفان فکر انجام شده درباره ی \"علل افزایش مطالبات معوقه بانک ها\"
مرحله ی اول - تعیین موضوع و دعوت از شرکت کنندگان و تبیین طوفان فکر
1.  تعیین موضوع
2. دعوت از شرکت کنندگان و تبیین طوفان فکر
مرحله ی دوم - شروع طوفان فکر و ثبت و دسته بندی ایده ها
مرحله ی سوم - تعیین ضرایب و محاسبه ی میانگین ها ، تنظیم جدول و ترسیم نمودار
مرحله ی چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها و پیشنهادات کاربردی

بخش سوم - انواع تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی
فصل اول : تکنیک های خلاقیت فردی حل مسأله
1. تکنیک تعمق درونی (مدیتاسیون)
2. تکنیک خواب دیدن خلاق
3. تکنیک حل مساله ناخود آگاه
4. تکنیک نگاه با چشم ذهن
5. تکنیک DOIT
6. تکنیک PMI
7. تکنیک های PSI و ppc
8. تکنیک اسکمپر
9. تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

فصل دوم : تکنیک های خلاقیت گروهی حل مساله
1. تکنیک شکوفه نیلوفر
2. تکنیک شش کلاه فکری
3. تکنیک سینک تیکس
4. تکنیک دلفی
5. تکنیک ارتباط آزاد و ارتباط اجباری
6. تکنیک گروه اسمی
7. تکنیک گروه اسمی پیشرفته
8. تکنیک TKJ
9. تکنیک در هم شکستن مفروضات
10. الگو برداری از طبیعت
11. سایر تکنیک های حل مساله

برچسب محصول