قوانین و مقررات سایتانتقاد،پیشنهاد،شکایت
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش


بازه قيمت :
~   تومان

  

کتاب کمیته های حسابرسی

كد كالا: 9045
قیمت: 7,000 تومان

نوشته:موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز، ناشر: شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس ،ترجمه: دکترقاسم بولو

امتياز اين محصول
0 امتياز

کتاب کمیته های حسابرسی
رویه های خوب برای تحقق انتظارات بازار
نوشته : موسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز
ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
ترجمه : دکترقاسم بولو-آزاده مداحی
شابک : -
تعداد صفحات :114
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : دوم - بهار 1389
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 7000 تومان
درباره کتاب :
کمیته های حسابرسی،گزارش های مالی تهیه نمی کنندوانجام حسابرسی مستقل رابرعهده ندارند،امانقش اساسی درحصول اطمینان نسبت به سلامت وشفافیت گزارشگری مالی ایفا می نمایند.هدف ازانتشاراین نوشتار،آشنانمودن شرکت ها باکمیته حسابرسی،فرهنگ سازی دراین زمینه وتوصیه به شرکت ها برای تشکیل چنین کمیته ای درساختار خودمی باشد.
فهرست
پیام سازمان بورس واوراق بهادار
پیشگفتار
خلاصه
چراکمیته های حسابرسی حائزاهمیت هستند؟
زنجیره ارزش گزارشگری شرکت
مجموعه مهارت های ذاتی
بازارهای جهانی
آینده
سازمان کمیته حسابرسی
ساختارهای یک هیئتی ودوهیئتی
منشور
نمونه منشورکمیته حسابرسی
عضویت
مدیران مستقل
تخصص مالی
جلسات
اعضای جدید-شروع کار
اطلاعات ضروری بای آشنایی اعضای جدید بامسائل کمیته
مسئولیت نظارت برگزارشگری مالی
ریسک وکنترل ها
گزارشگری مالی
سوالهای تشریحی درخصوص بررسی صورت های مالی
مسائل نظارتی،اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات
تعامل با حسابرسان
حسابرسان مستقل
ازحسابرسان خود چه انتظاراتی بایدداشت؟
حسابرسان داخلی
برقراری ارتباط و گزارشگری
تعامل با مدیریت
بهبوددرتصمیم گیری ها
مسئولیت های گزارشگری
رئوس مطالب گزارش فعالیت های کمیته حسابرسی
حفظ و اندازه گیری اثربخشی
نیازهای آموزشی
ارزیابی عملکرد
راهنمای برنامه کاری وخودارزیابی کمیته حسابرسی
پیوست ها
یک:ضوابط اجباری یا اختیاری در41کشوربزرگ جهان
دو:الزامات بورس های سهام درخصوص کمیته های حسابرسی
سه:الزامات مجموعه مقررات بریتانیا-کمیته های حسابرسی
چهار: قانون آمریکایی ساربنز-اکـسلی وضوابط پذیرش بورس سهام نیویورک

برچسب محصول